Allt om spanska språket

Att lära sig ett nytt språk är en dröm för många och på önskelista finns ofta det spanska språket. Som med alla språk skiljer sig spansk grammatik från den svenska på flera olika sätt. Det är ofta just språkets grammatik som sätter käppar i hjulet för många som övar in ett nytt språk. Alla språk har dessutom några undantag till regeln, vilket för det ännu knepigare att lära sig. Spansk grammatik kan kännas svår i början, men då du väl lärt dig grunderna kommer det att flyta på.

Spanska verb

Ordklasserna i språk är många men bland de viktigaste är verb. Det här är ordklassen som beskriver bland annat en handling, händelse eller ett tillstånd. Det finns två olika kategorier av verb i spanskan, regelbundna och oregelbundna.

Böja verb spanska

De två kategorierna regelbundna och oregelbundna verb visar hur du ska böja ett verb på spanska. Regelbundna verb är det vanligaste i spanska och de böjs alltid på samma sätt oavsett vilket verbet är.

Oregelbundna verb däremot kan vara knepigare när du lär dig böja verb på spanska, eftersom du inte böjer dem på samma sätt. Det finns ingen egentlig regel för dem, här gäller det helt enkelt att lära sig böjningsformen utantill.

Beroende på när handlingen sker finns det olika begrepp för verb som kallas tempus. I spansk grammatik har vi presens, imperfekt, preteritum och futurum.

Presens spanska

Grundformen av ett verb heter presens, det är något som sker just nu. Om vi jämför med svenskan skiljer sig presens spanska i grammatik, eftersom du inte behöver ett ord framför ett verb, så som i svenskan. Istället böjer du ordet efter vilken person som utför handlingen. Det kan vara jag, du, hon, han, vi, ni eller de. För att veta vem ordet syftar på böjer du ändelsen på ordet efter personen. Till exempel ordet hablar som betyder att tala, vill du säga jag talar böjs ordet hablo medan du talar blir hablas.

Imperfekt spanska

Förutom presens finns det flera former av verb, ett av dem är imperfekt. Då du använder imperfekt beskriver du en handling som redan har skett men som varit pågående under en viss händelse eller period, till exempel “jag åt mycket glass när jag var i Spanien”. Som med verb i presens böjer du imperfekt efter personen som utför handlingen på spanska språket.

Preteritum spanska

Då du böjer verb kan du också använda dig av preteritum vilket är formen för att beskriva en handling som är avslutad i det förflutna. Regeln om att böja efter person gäller även för preteritum. Både för imperfekt och preteritum måste du dock ta hänsyn till ordets ändelser. Ord som slutar på -ar böjer du på ett annat sätt än ord som slutar på -er eller -ir.

Futurum spanska

För att kunna beskriva något som sker i framtiden finns det en ännu en grupp av spanska verb, nämligen futurum. Det här tempuset använder du således då du vill beskriva något som kommer att eller ska hända. Futurum spanska skiljer sig från svenskans futurum eftersom du bildar meningar på ett annat sätt. Som för de andra tempusformerna gäller det också att böja ord rätt för att få till futurum.