Sälja bostad

Spanien.st kommer här nedan att ge en del generella tips om vad man bör tänka på. All information är endast rekommendationer och tillämpningen i Spanien varierar från plats till plats. Vi vill också påpeka att det är mer komplicerat att sälja än att köpa.

Vi tar exemplet att du är skriven i Sverige, dvs. icke resident i Spanien och vill sälja din fastighet i t ex Marbella på Costa del Sol. Börja med att ställa dig följande frågor:

 1. Vill eller kan du sälja den själv utan ombud?
 2. Om svaret är nej vilket ombud skall jag anlita.
 3. Skaffa en advokat som kan företräda dig vid försäljningen.
 4. Bestäm vilken mäklare eller vilka som skall skaffa dig en köpare.
 5. Välj en mäklare som du kan prata med på ett språk du behärskar.
 6. Ta reda på vad du skall betala vid affär eller om det inte blir affär.
 7. Förbered en fullmakt för ditt ombud vid försäljningen.

Vad behövs för att skriva en fullmakt?

Följande handlingar skall du ta fram för fullmakten som krävs vid försäljning av bostad:

 • Hela namnet (alla namn) och fullständig adress
 • ID-kortet i original + kopia med D.N.I.-nummer (spansk nationalitet)
 • Residenciakortet i original + kopia med N.I.E-nummer (ej spansk nationalitet – resident)
 • Passet i original + kopia (ej spansk nationalitet – ej resident)
 • Escrituran i orignal + kopia (lagfartshandlingen) där alla uppgifter om fastigheten står
 • Om du är gift och inte frun/maken står på lagfarten måste partner också stå på fullmakten

Vad är en ”apostille”-stämpel?

Sverige har anslutit sig sedan maj 1999 till Apostille Konventionen varför en handling inte längre behövs sändas till Spanska Ambassaden eller Konsulaten i Sverige för legalisering. Apostille stämpeln utfärdas bl.a. av Notarius Publicus i Sverige. Det är viktigt att veta ett och annat om apostille om du tänker sälja bostad i Spanien.

Det är viktigt att du vet vilka rättigheter ditt ombud skall ha. Det kan vara klokt att tillse att fullmakten även omfattar möjligheten att göra deklaration och inbetala skatt. Är skatten ej betald för fastigheten kan det bli problem vid försäljningen. Bevis på att fastighetsskatten är betald skall finnas (kvitton i original).

Om du tar ut ett personbevis för att styrka din position måste det vara översatt. I vissa fall kan man begära personbeviset på engelska om man inte vill kosta på en översättning.

Fullmakten skall skrivas på inför Notarius Publicus i t ex Stockholm och behöver alltså numera pga den nya reglerna för Apostille Konventionen icke längre legaliseras på Spanska Ambassaden. Om de ursprungliga ägarna var gifta vid köpet och vid försäljningen är skiljda skall bouppteckningshandelingar presenteras (översatta och legaliserade). Finns det barn med i bilden och har någon av parterna gift om sig skall speciella regler uppfyllas som du frågar din advokat om i ditt speciella fall.