Starta företag i Spanien

Några av er som läser detta på portalen har kanske någon gång funderat på möjligheten att etablera någon form av yrkesverksamhet eller starta ett företag i Spanien. Vi beskriver i denna avdelning vad som krävs för att starta verksamheten.

Det blir fler och fler svenska företagare eller yrkesgrupper som intresserar sig för att starta affärsverksamhet i Spanien. Likaså är det ett stort intresse från etablerade svenska företag att hitta samarbetspartners eller agenter i landet. Vi hoppas att denna artikel hjälper er som är sugna på att bli framgångsrika entreprenörer i Spanien och som önskar att starta företag i Spanien.

Förutsättningarna för svenska medborgare att driva affärsverksamhet i Spanien är mycket goda i och med Sveriges medlemskap i EU. EU:s bestämmelser säger att medborgare från medlemsländerna fritt kan etablera sig som egen företagare i vilket annat EU-land som helst under förutsättning att man uppfyller samma krav som ställs på det egna landets medborgare i samma situation.

Är du egen företagare i Sverige inom vilket yrke som helst, utom de ”skyddade” yrken som nämns nedan, kan du utan problem öppna samma verksamhet i Spanien. Inget EU-land kan ändra på detta genom ny lagstiftning i landet. Det finns dock två undantag där en svensk inte kan få samma möjlighet till arbete som en spanjor och dessa är:

 • när det gäller vissa arbeten i offentlig tjänst
 • arbeten i samband med landets offentliga säkerhet och hälsovård.

Inom vissa andra yrken, s k skyddade yrken, räcker det inte med att ha yrkeserfarenhet för att få utöva dem i Spanien. Du måste för den spanska myndigheten bevisa att du har en utbildning från Sverige eller annat EU-land som kan godkännas i Spanien, s k homologisering. Detta är aktuellt för bl a följande yrken:

 • veterinärer
 • arkitekter
 • apotekare
 • läkare
 • sjuksköterskor
 • barnmorskor
 • tandläkare

Svenska yrkesmän som vill arbeta i Spanien har märkt att det redan är betydligt lättare att få sin yrkesutbildning godkänd och homologiserad till spanska normer. Det har medfört att läkare, tandläkare, sjuksköterskor och arkitekter kan starta upp sin verksamhet och erbjuda sin service till både den skandinaviska och den spanska marknaden.

De olika spanska kollegerna inom respektive bransch satte tidigare ofta käppar i hjulet, både öppet och dolt, för att hindra en utlänning från att komma in i gemenskapen. Detta är nu inte möjligt om yrkesmannen eller kvinnan har en utbildning och en titel som är accepterad av EU.

Administrativa biten vid start för att starta företag i Spanien

Nedan beskrivna åtgärder är inte knutna till någon särskild verksamhetsform om inte detta särskilt anges.

 1. Registrering hos skattemyndigheter för betalning av inkomstskatt och mervärdeskatt (IVA).
 2. För varje ekonomisk aktivitet som bedrives betalas en särskild årlig skatt Impuesto de Actividades Económicas – IAE till kommunen (en del går också till staten). Kallades tidigare för Licencia Fiscal. Storleken beror på vilken aktivitet man har i företaget, var man har sin affärsverksamhet och hur stor den är. Skatten betalas i rådhuset/kommunkontoret (el Ayuntamiento) i den kommun där du har din verksamhet och du presenterar ditt skattenummer (CIF-nummer) och ett ifyllt formulär (nr 845 vid lokal verksamhet och nr 846 om verksamheten bedrivs i hela landet).
 3. Öppningslicens (Licencia de apertura del centre de trabajo ante el ayuntamiento). Ansökan skall ställas till den kommun där verksamheten skall bedrivas. Man skall ha kopia av IAE, hyreskontrakt eller lagfart på lokalen, ID-nummer (NIE-nummer), skattenummer (CIF-nummer), ritning på lokalen och en skiss var i kommunen lokalen ligger. Detta är kommunernas sätt att kontrollera att man driver rätt verksamhet och att installationerna är lämpliga (Licencia de Actividades e Instalaciones). Olika blanketter används beroende på vilken bransch det gäller. Om det finns en öppningslicens när man köper rörelsen behöver man bara ändra namnet. Finns en gammal licens men verksamheten ändras måste ny licens betalas. Minimikostnaden är 50 000 pesetas och kan gå upp till 500 000 pesetas för vissa branscher.
 4. När man startar en enskild firma skall man anmäla detta omedelbart till närmaste Hacienda-kontor. Detta för att man skall ha ett bevis på att rörelsen är igång (en Alta). Man fyller i blankett nr 036 och bifogar en kopia på sitt ID-kort. Efter detta arbetar man som Trabajador Autónomo, dvs. i egen regi och står själv för sina egenavgifter till myndigheten.
 5. Alla företag är skyldiga att registrera verksamheten hos socialförsäkringsmyndigheten (Seguridad Social) i den kommun man har verksamheten. Detta skall göras senast 30 dagar från och med att man anmält IA E-skatten till kommunen. Man skall medföra kopia av IAE, kopia av ID-nummer (NIE) och en ifylld blankett.
 6. Har man anställda skall detta meddelas till Seguridad Social Detta skall göras inom fem dagar från och med att den anställde börjat arbeta. Man skall visa upp kopia på betald IA E, kopia av den anställdes ID-kort. Kopia av hans/hennes socialförsäkringskort, anställningsavtalet (som kan köpas i bokhandel) och kopia på att Företaget är inskrivet och är i gång, en Alta, hos försäkringskassan enligt punkt fem ovan.
 7. För aktiebolag gäller att dessa skall föra olika böcker för skatter och redovisningsändamål såsom dagbok (Libro diario), inventariebok och årsräkenskapsbok. Dessa böcker, som köps i en bokhandel, skall varje år lämnas till handelsregistret (Registro Mercantil) för godkännande. Utöver de här nämnda åtgärderna kan det förekomma andra typer av tillstånd och registreringar beroende på i vilken bransch företaget är verksamt.