Småföretagare

För dig som är småföretagare och/eller tänker starta verksamhet i Spanien, är det framför allt att förstå hur saker och ting fungerar i landet. De negativa aspekterna i det spanska näringslivet efter den långa isoleringen under Francos diktatur var bl a de dåliga språkkunskaperna, ovanan att ta egna initiativ och en eftersläpande tung byråkrati.

Trots isoleringen hade Spanien under åren 1956 – 75 en ekonomisk utveckling som endast överträffades av den i Västtyskland och Japan. Det har självklart inte gynnat småföretagare. Spaniens arbetslöshet är 2001 en av de högsta i Europa. De höga siffrorna är dock en aning missvisande. I realiteten är den verkliga arbetslösheten inte så stor eftersom många arbetar “svart” men ändå officiellt finns registrerade som arbetslösa. Denna situation är speciellt markant i turistområdena utmed kusten.

Sedan 1986, då Spanien kom med i EU, har många utländska småföretagare från framför allt England, Tyskland och Danmark tagit tillfället i akt och expanderat sina affärer eller startat företag med helt nya affärsidéer i Spanien. Speciellt på Costa del Sol och Costa Blanca finns det ett stort antal småföretagare som har etablerat sig under åren. Bland de nordiska länderna har småföretagare och entreprenörer från Danmark varit klart mer aktiva än svenskarna.

Detta beror förmodligen på en kombination av danskarnas entreprenörstradition och det faktum att landet tidigt kom med i EU. Det gjorde det enklare att få etableringstillstånd och arbetstillstånd i Spanien. På Costa del Sol, och framför allt i området runt Fuengirola, finns det hundratals danska företag inom de flesta branscher. Det borde vara hög tid för Sverige att börja ta upp konkurrensen med våra skandinaviska grannar.

Såväl f d affärsmän som rena nybörjare har i lika hög grad ofta funnit en bransch som kunnat försörja dem och deras familj. Vill du inte starta en helt ny affärsrörelse så kan du alltid skaffa dig en redan inarbetad rörelse, om det ger dig en större säkerhet. Det är av oerhörd vikt att du bestämmer dig för vad du vill syssla med och hur mycket du vill och kan investera i form av pengar och tid i din rörelse.

Var försiktig och använd alltid rådgivare, dvs. advokat eller en gestoria både före och efter affärsuppgörelsen. Många människor kommer aldrig på idén att starta ett företag i ett främmande land. Av flera skäl, bl a för att det låter så skrämmande med språket, olika lagar man inte känner till och ovetskapen om vad som efterfrågas. Likaså spelar rädslan att inte veta hur tjänsten eller produkten skall marknadsföras en stor roll. Men det finns effektiva sätt att komma runt dessa hinder. Det finns utmärkta möjligheter att lära sig spanska via språkskolor i hela Spanien, på alla nivåer, från nybörjare till avancerad.

Utmed Costa del Sol och Costa Blanca finns flera skandinaviska språkskolor av hög klass. Vidare finns det svenska advokater, revisorer och handelskammare som kan hjälpa till att etablera dig som företagare. Och så finns Exportrådet, som bl a vill främja svensk export och internationaliseringen av svenskt näringsliv.

Socialt skydd för småföretagare

De stora kostnaderna för en liten verksamhet är dels månadsavgiften (oavsett om du tjänar pengar eller inte) du måste betala till spanska försäkringskassan (seguridad social) enligt en speciell skala som egenföretagare (autónomo), dels om du är klok nog, avgiften till en revisor (asesor fiscal) som sköter din bokföring, dina kvartalsvisa momsdeklarationer, din skatteplanering och din årliga deklaration.

De sociala avgifterna du betalar som egenföretagare ger dig rätt till:

  • normal sjukvård
  • vård vid sjukdom
  • ålderspension
  • invaliditetsersättning
  • sjukersättning (endast mot läkarintyg)

Minimikravet för att kvalificera sig för spansk statlig pension är 15 års inbetalningar till systemet och för att få full pension måste inbetalningar ha gjorts under 35 år.

Detta innebär att om du betalat i 15 år har du kvalificerat dig för pension, men den reduceras med antalet år från 35 som du inte har betalat.

Den slutliga storleken på pensionen bestäms av betalningen de sista åtta åren före pensioneringen. Under de sista fem åren får bara mindre kontrollerade höjningar i inbetalningen ske och myndigheterna accepterar inte att man plötsligt de sista åren höjer inbetalningarna kraftigt för att få högre pension.

Du får inte arbetslöshetsersättning om företaget skulle gå dåligt. Enda möjligheten till arbetslöshetsersättning för egenföretagaren är om du skulle bli medicinskt inkapabel att arbeta. Om du anställer personal måste du dessutom som företagare betala sociala avgifter för arbetaren och arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du är egenföretagare i Sverige och skall utföra ett arbete under maximalt 12 månader i Spanien skall du stå kvar i den svenska Försäkringskassan under din vistelse i Spanien. Rätt till pension tjänas in i Sverige. Avgifter betalas också enligt den svenska lagstiftningen.