Driftskostnader för fastighet i Spanien

Här skall vi gå igenom de viktigaste punkterna vad gäller de driftskostnader du får som fastighetsägare. Dessa är:

 • Elektricitet
 • Vatten
 • Sophantering och avloppsavgift
 • Telefon
 • Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)

Det finns all anledning att vara uppmärksam på de skillnader som finns i driftskostnader mellan Sverige och Spanien. Elen kostar mer och vattnet är billigare. Spanien får sin energiförsörjning från olja (65 %), el (17,7 gas (8,1 %), kol (5,6 %) och övriga kraftkällor (3,6 %).

Obs! Priserna ändras kontinuerligt och det kommer ständigt nya former av abonnemang och kontrakt. Priserna som anges i artiklarna skall därför inte tas som exakta utan istället ses som ett ungefärligt pris. Det man bör göra för att få dagsfärska priser är att kontakta respektive bolag/kontor och fråga.

Endesa el-faktura

Elektricitet

Elbolaget i Spanien har olika namn i olika regioner, och i södra Spanien heter det Compania Sevillana de Electricidad S L. Tel: 902 509 509. För att få elkontraktet överfört i sitt namn eller för att få ett helt nytt kontrakt, går man till Sevillanas kontor i den ort man bor. Följande skall man ta med sig till elbolagets kontor:

 • lagfartshandling eller hyresavtal
 • en tidigare räkning
 • pass eller residenciahandling
 • bankkontonummer (vid automatisk banköverföring)
 • rapport från den elektriker som har utfört installationsarbetet (gäller bara för nybyggd fastighet)
 • första äganderättshandlingen från rådhuset som man får när stadsplanekontoret godkänt byggnaden (gäller bara vid nybyggda fastigheter).

Vid övertagande av tidigare ägares elmätare gäller som standard att ett nytt kontrakt måste upprättas och en ny avgift erläggas. Det är mycket viktigt att man uppskattar sitt elbehov innan man beställer elmätaren. Högre kraftbehov ger naturligtvis högre kostnader både vad gäller installationskostnaden och förbrukningen.

Elräkningen kommer varannan månad. Om elräkningen inte betalas inom 15 dagar sänder elverket en rekommenderad räkning och om räkningen inte betalas inom 15 dagar från kravbrevets datum stängs elen av och elmätaren tas bort. För att åter få elen påkopplad debiteras en s k straffavgift samt naturligtvis de förfallna och ej betalda räkningarna.

För personer som inte bor permanent i sin spanska bostad rekommenderas att alltid göra betalningarna via automatisk banköverföring. Då slipper man komma till en mörk lägenhet och den tid det tar att stå i kö för att få elen påslagen igen. Det är viktigt att kontrollera att det i fastigheten finns installerat en Caja ICP (Interuptor controlador potencia), vilket är en dosa som bryter strömmen när den blir för stark. I dagsläget är detta ett krav även för äldre bostäder.

Vatten

Vattentillförseln sköts normalt av kommunen eller ett privat bolag som kommunen har anlitat. När man köper bostad i Spanien bör man alltid se till att vattenmätaren registreras i ens eget namn.

 • lagfartshandling
 • en tidigare betald räkning
 • pass eller residenciahandling
 • bankkontonummer (vid automatisk överföring)
 • rapport från en installatör (om huset är nytt)

Räkningarna för vatten sänds ut från rådhuset (Ayuntamiento) eller från det företag som kommunen har anlitat för detta ändamål. Om man tror att det finns tidigare obetalda räkningar (vilket man alltid skall kontrollera före köpet) kan man också beställa en helt ny vattenmätare.

Då skriver man ett nytt kontrakt med vattenbolaget, och tar inte ansvar iför den tidigare ägarens räkningar. Om det blir ytterligare kostnader vid installationen av vattenmätaren skall den nya ägaren stå för dessa kostnader.

Vid installation av en ny vattenmätare måste tidigare räkningar vara betalda och den senaste räkningen skall presenteras. Man kan också göra så att de gamla, ej betalda räkningarna kan dras av från köpeskillingen, så att den nya ägaren kan betala dem.
Priserna varierar och kan vara betydligt högre om vattenverket är privatägt. Variationerna kan vara upp till 200-300 procent!

Vattenräkningen sänds normalt ut per kvartal och det är en lång eftersläpning mellan förbrukningen och räkningarna. Man har 30 dagar på sig att betala vattenräkningen. Om man ej betalar inom 30 dagar sänds en rekommenderad räkning. Om denna ej betalas inom 15 dagar stängs vattnet av. För att få det påkopplat igen krävs att räkningarna betalas och en extra avgift.

Sophantering och avloppsavgift

Sophantering och avloppsavgift

Det heter Basura respektive Alcantarillado på spanska. Räkningen för sophanteringen kommer från kommunen en gång per år.
Avloppsräkningarna kommer fyra gånger per år och för det mesta sköter vattenbolaget om detta. I vissa kommuner är sophantering inbakat i IBI-kvittot, dvs den kommunala fastighetsskatten och Alcantarillado i vattenräkningen (som t ex i Fuengirola).

Telefon

Det statliga telefonbolaget, Telefonica de España SA – TESA, har haft monopol på telefonkommunikation ända tills för några år sedan. 1998 försvann monopolet helt och idag finns det en handfull operatörer på denna marknad.
Man betalar sin telefonräkning varannan månad och den består av två månaders förskottsbetalning av den fasta avgiften samt de två senaste månadernas förbrukning.

Telefonica har som krav att räkningarna skall betalas via bankfullmakt. Banken sänder en kopia av räkningen till abonennten för information.
När man skall ansöka om telefon vänder man sig till närmaste Telefonica-kontor. Ansökan kan numera även göras per telefon. Kontoren är öppna mellan 9.30-13.30 och 17.00-20.00 för besök men telefonväxeln endast på förmiddagen. Följande handlingar krävs för att få ett telefonabonnemang:

 • fotokopia av pass eller residenciakort
 • fotokopia av lagfarten eller hyreskontrakt för den fastighet där telefonen skall installeras
 • bankkontonummer för automatisk betalning via bank.

På mobiltelefonsidan startade det första företaget sin verksamhet 1996. Det är Airtel som idag har hela Spanien täckt med sändare. Det finns även två andra stora operatörer; Movistar (Telefonica) och Amena. Det finns en uppsjö av olika erbjudanden och kontrakt att välja mellan. Priserna mellan operatörerna varierar inte i nån större utsträckning. Vad som kan vara värt att tänka på när man skaffar ett mobilabonnemang är att välja samma operatör som de man kommer att ringa till. Samtalskostnaderna för samtal till samma operatör är nämligen mycket lägre än kostnaderna för samtal till konkurrerande operatörer.

Om man vill ringa till ett annat land från Spanien så gör man precis som i Sverige: slå 00 följt av landsnummret och därefter riktnummret utan nollan, och slutligen telefonnumret till den man vill ringa. För att ringa till Spanien (från Sverige) slår man 00 direkt följt av landsnumret till Spanien som är 34 och sedan hela telefonnummret.

Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)

Ett enkelt och praktiskt sätt att få sina räkningar betalda är via sk. autogiro. Oftast kan din bank hjälpa till med att arrangera detta, vad som då behövs är en kopia av de räkningar som du vill skall betalas automatiskt genom ditt konto.

När det gäller räkningar från kommunen (Ayuntamiento), exempelvis sophämtningsavgift (Basura) och kommunalskatt (Bienes Inmuebles, IBI) får du normalt sett själv gå till Ayuntamientots kontor med en originalräkning och be att få kommande räkningar domicilierade genom din bank.

Ickeresidenta konton får ej övertrasseras, så försäkra dig om att det finns tillräckligt med medel på kontot för att betala räkningarna. Den automatiska betalningsservicen är oftast gratis.