Svenska förmåner

I denna artikel går vi igenom vad som händer med svenska sjukförmåner vid vistelse i Spanien. Låt oss se närmare på vilka ytterligare socialförmåner från Sverige som du kan utnyttja vid din tillfälliga vistelse i utlandet.

Sjuklön/sjukpenning

Kan du få sjuklön/sjukpenning om du blir sjuk utomlands? Om du kan få sjuklön beror på vilket avtal du har med din arbetsgivare. Sjukpenning kan betalas ut vid vistelse i Spanien. Blir du sjuk ska du göra sjukanmälan till arbetsgivaren alternativt till Försäkringskassan första dagen du blir sjuk.

Ring eller skicka ett brev eller vykort. Poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. Skriv namn, personnummer och adress både i Sverige och där du vistas i Spanien under sjukdomstiden. Detta är ett krav för att få sjuklön eller sjukpenning.
Är sjukdomen långvarig och varar mer än en vecka så krävs läkarintyg från och med den 7:e dagen för att få sjukpenning. Den tid du har på dig för att skaffa läkarintyg vid vistelse i Spanien är senast tre dagar efter sjukdomens början.

Får jag behålla min sjuklön/sjukpenning när jag reser till Spanien?

Om du reser till Spanien under den tid du har rätt till sjuklön bör du kontakta din arbetsgivare före avresan. Är du fortfarande sjuk när sjuklöneperioden upphör (i regel efter 14 dagar) gäller följande för att du ska få rätt till sjukpenning under Spanienresan.

Du måste i god tid före resan höra med Försäkringskassan om du kan få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ett villkor för att du ska få sjukpenning är att resan inte hindrar ditt tillfrisknande eller förvärrar sjukdomen. I tveksamma fall diskuterar Försäkringskassans förtroendeläkare med den läkare som undersökt dig.

Föräldrapenning

Har du rätt till föräldrapenning innan du börjar resan till Spanien kan du fortsätta att få ersättning under tiden du vistas i Spanien så länge du inte arbetar.

Barnbidrag

Du har fortfarande kvar din rätt till barnbidrag när du är på tillfällig vistelse i Spanien. Här är dock tiden maximerad till en vistelse på max. 6 månader

Reseförsäkring

Reser du till Spanien bör du se till att du har ett tillräckligt försäkringsskyd. Vilka kompletteringar som kan behövas göras beror på vilken hemförsäkring du har. Se därför till att du har ett fullständigt försäkringsskydd i din hemförsäkring eller att du vid behov skaffar en reseförsäkring. Mer information om detta i kapitelet “Försäkringar”.

Intyg

När du behöver använda någon av blanketterna E-106 eller E-111 som är beskrivna ovan måste du kontakta Försäkringskassan i god tid före avresan (helst en månad), berätta vart du skall resa och begär att få de intyg du behöver. Om du har glömt intyget kan du riskera att själv få betala en eventuell vårdkostnad i Spanien. Efter hemkomsten har du i vissa fall möjlighet att med Försäkringskassans hjälp få tillbaka en del av det du betalat, men det tar lång tid och är besvärligt.

Tillfällig föräldrapenning

Är du förälder och på semester i Spanien och ditt barn blir sjukt kan du byta dina semesterdagar mot dagar med tillfällig föräldrapenning. Observera att du måste meddela din arbetsgivare senast första dagen efter semestern att du vill byta ut semesterdagar mot ledighet för vård av barn.