Sjukvård för pensionärer

Som pensionär ska du be din lokala försäkringskassa utfärda blankett E-121. Finessen med E-121 är att du får sjukvård som om du hade pension från Spanien, trots att din pension kommer från Sverige.

E-121 utfärdas inte automatiskt utan efter begäran från pensionären. Intyget utfärdas av utlandskontoret, Stockholms försäkringskassa, men pensionären kan begära det av sitt “svenska” kontor i samband med utvandringen. Utlandskontoret gär en bedömning enligt nedanstående kriterier. Intyget sänds till pensionären när han/hon flyttat ut till Spanien. E-121 gäller bara för pensionärer. Ger rätt till allmän sjukvård enligt samma regler som för Spaniens “egna” pensionärer.

Vem kan få E 121?

pensionstagare (person som uppbär pension, d.v.s. både ålderspension och förtidspension p.g.a sjukdom) som enbart har rätt till amllmän/ och-eller arbetsskadelivränta från Sverige och omfattas av personkretsen i FO 1408/71.

Har pensionstagaren rätt till allmän pension från två eller flera länder inom EU/EES men är inte bosatt i något av dem ska det land där längst försäkringstid finns utfärda intyget. Om t.ex. pensionstagaren är bosatt i Spanien men har enbart rätt till allmän pension från Tyskland och Sverige, görs en utredning om vilket land som har den längsta försäkingstiden. Visar det sig att Sverige har den längsta tiden utfärdar försäkringkassans utlandsavdelning intyget.

En nordisk medborgare som aldrig har förvärvsarbetat men bor i Spanien med sin 1408-make kan bli registrerad som familjemedlem enligt Spaniens lagstiftning. Denna person får inte en egen E 121 utan går på sin make.

Vem kan inte få E 121?

Person som inte omfattas av personkretsen i FO 1408/71.
En pensionstagare som har rätt till allmän pension från Spanien där pensionen ger rätt att ansluta sig till sjukfärsäkring för pensionärer.

En pensionstagare som uppbär allmän pension och som dessutom förvärvsarbetar i Spanien eller som på annat sätt är sjukförsäkrad. Denna person har rätt tillsjukförmåner genom sitt förvärvsarbete.
Personer som enbart uppbär en tjänstepension eller yrkesskadelivränta.

Läkarstationer

Det finns dock några små saker som du kanske kommer att bli irriterad över om du behöver uppsöka en läkarstation. Är du ansluten till det spanska sjukvårdssystemet ser du på ditt medlemskort var den läkarstation ligger som du tillhör. Dessa läkarstationer var tidigare mycket överbelastade och det var alltid enorma väntetider, 3-4 timmar var helt normalt. Detta har dock förbättrats och idag är det inte så stora väntetider längre.

Husläkare

Du beställer numera alltid tid i förväg (om det inte är akut) och uppger namnet på din husläkare (medico de cabecera) som finns angivet på ditt patientkort.

I Spanien har alla numera, eller ska åtminstonde ha enligt lagen, en husddoktor och det är inte alla svenskar som känner till hur man går tillväga och att man alltid ska söka sin egen läkare om det inte rör sig om en akutsjukdom.
När du får ditt patientkort (cartilla) från spanska försäkringskassan blir du automatiskt tilldelad eller i vissa fall får välja själv en husläkare. Det är han som skall undersöka dig, ställa en diagnos, ge dig recept på lämpliga mediciner, hänvisa dig till andra specialister eller ge dig en remiss för operation.

Tyvärr gör din “husläkare” inga hembesök utan du får ringa till akutmottagningen som i bästa fall skickar hem en läkare. Systemet går ut på att du alltid ska träffa samma läkare och väntetiden är sällan mer än 10-15 minuter.
På akutmottagningen (urgencia) är det naturligtvis ingen väntetid alls och du träffar olika läkare. Behöver du göra återbesök ska du alltid bestämma tid med din husläkare.

Tidigare kunde du gå till det kommunala sjukhuset och sätta dig och vänta på en doktor. Det kan du inte göra längre om det inte gäller akutsjukdomar. Är du riktigt dålig kan du gå direkt till akutmottagningen och kanske få en omedelbar operation utan remiss. Det stora problemet idag är att sjukhusen är fruktansvärt överbelastade med stora kölistor för operationer.
På Costa del Sol var det under 1998 en väntetid på mellan 4-6 månader för operationer av ej akutslag med undantag av det nybygda Clinica Costa del Sol där väntetiden var betydligt kortare. Men är det numera så mycket kortare tider i Sverige? Ryktena har sagt mig att sjukvården i Sverige också lider av väntelistor och överbelastningar.

En anledning till den speciella situationen på just Costa del Sol är de hundratusentals utländska pensionärer som bor här och har rätt till full spansk sjukhusvård. Äldre människor utnyttjar mer sjukvård än yngre.

Det börjar bli en debatt i Spanien om den kostnad som uppstår när nordeuropeiska länder “exporterar” sina pensionärer till Spanien under en tid då dom kostar mest i sjukvård under sin livstid. Statistik visar att en 65-åring i genomsnitt kostar staten dubbelt så mycket i sjukvårdskostnad som en person mellan 25-45 år.

Vård i Sverige vid bosättning i Spanien

En svensk pensionstagare som är bosatt i Spanien och där får sjukvårdsförmåner för pensionärer ska vid tillfällig vistelse i Sverige ha blankett E 111 med sig. Detta gäller även för andra svenska medborgare bosatta i Spanien. E 111 visar att du har rätt till akut vård vid tillfällig vistelse i Sverige. (E-111 säger inte direkt att det gäller akutvård men enligt en EU-dom är det bara akutvård). Om du är ansluten till det spanska sjukvårdssystemet och reser till Sverige på semester skall blankett E-111 begäras från den spanska försäkringskassan i god tid före avresan till Sverige.

Planerad vård i Sverige

Den som vill söka planerad vård i Sverige (icke akut vård) måste undersöka den möjligheten med försäkringsorganet i Spanien. Om försäkringsorganet i bosättningslandet godkänner vården i Sverige utfärdar de en E 112 som försäkringstagaren ska ha med sig. På så sätt debiteras Spanien den svenska vårdkostnaden. Om du får en sjukdom i Spanien som du vill bli behandlad för i Sverige kan detta ordnas i undantagsfall. Eftersom i stort sett alla sjukdomar kan behandlas i Spanien är det inte lätt att få E 112. Dock har det gjorts undantag då kostsam behandling har behövts och det har kunnat fås billigare i Sverige eller då det har varit speciella personliga omständigheter.