Bank och lån

Att gå till banken för att få lån eller lösa ett annat ärende var förr i tiden ett litet äventyr. Med förr i tiden avser vi 80-talet då de flesta på vår redaktion själva kom till Spanien. Det tog lång tid och det hände ofta att man stod i fel kö vilket tyvärr först uppdagades då man var först i kön. Då var det bara att ställa sig längst bak i den riktiga kön.

Idag är den spanska banksystemet mycket likt det svenska. Det har också skett en generationsväxling där dagens bankpersonal ofta pratar hygglig engelska. Många banker på Costa del Sol och Costa Blanca har insett behovet av att ha svensktalande personal. Detta har resulterat i att flera banker i dag kan erbjuda service på ett språk du kan förstå, vilket är oerhört viktigt eftersom det handlar om dina pengar.

Bankernas öppettider i Spanien brukar vara som följer:

 • Mellan den 1 maj och den 30 september är den normala öppettiden 08.30-14.00, må-fr.
 • Mellan den 1 oktober och den 30 april har även de flesta banker öppet på lördagar mellan 08.30 13.00. Noteras bör att de flesta sparbankerna inte har lördagsöppet.

Banklån

Det är fullt möjligt att låna pengar för fastighetsköp i en spansk bank. Både om du är resident eller icke resident i Spanien. I detta avsnittet berättar vi om skillnaderna. Vad man skall vara uppmärksam på är att det tar ofta betydligt längre tid att få besked efter en ansökan. Därför bör du vara ute i god tid och inte ha bråttom.

En annan skillnad är att det oftast efter första besöket i banken ser ut att vara klart att man får lånet. Så är det inte och anledningen är ofta att beslutet fattas av någon på regionkontoret eller ännu högre upp i hierarkin. Den lokala bankmannen har mindre att säga till om än motsvarande i Sverige.

Var alltså försiktig och ta inte ut glädjen i förskott. Säkerhetskraven är också mycket större i Spanien än i Sverige. Spanska banker är normalt restriktiva i sin utlåning och således har Spanien inte upplevt bankkriser som exempelvis Sverige gjort.

Residenta fysiska personer

Vid fastighetsförvärv är det normala att man får låna upp till 80% av värderingen om du är resident i Spanien och vill få ett banklån. För att kunna låna pengar måste du kunna uppvisa periodiska inkomster. Hypotekslån – prestamos hipotecarios – brukar kännetecknas av att bankerna första året erbjuder en mycket låg ränta.

Ta reda på lånevillkoren för de resterande åren. Se även upp med uppläggningsavgifter som variera en hel del från bank till bank. Det bör även noteras att det utgår 0,5% i skatt på summan av hypotekslånet. Vid bilköp tar banken normalt sett bilen som garanti till dess att lånet är återbetalt.

Icke residenta fysiska personer

Vid fastighetsförvärv är det normala att man får låna upp till 50% av värderingen som banken gjort av fastigheten. Det gäller alltså icke residenta fysiska personer – alla er som inte är bosatta i Spanien, men vill ta ett banklån. Man måste också kunna uppvisa någon form av inkomst i Spanien alternativt en bankgaranti från exempelvis en utländsk bank.

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att om en icke resident förvärvar fast egendom i Spanien och pengarna kommer från utlandet så gäller följande:

 • Transferera pengarna till ditt icke residenta konto, cuenta de no residentes.
 • Be banken skriva ut en icke resident check, dvs. i konvertibla euro.
 • Se till att en kopia av checken finns med i lagfarten (escrituran).

Bankaffärer i Spanien

Ni som varit på semester i Spanien under den senaste tiden eller deltidsbor i landet har kanske märkt att det spanska banksystemet blivit mycket modernare och effektivare under de sista åren.

Den nya bankteknologin har gjort sin entre även här och de spanska bankerna är minst lika moderna som de i andra europeiska banker.

Siffror, som Statistikbyrån Moodys tagit fram visar att det spanska bankväsendet är det sjätte starkaste i världen och det fjärde i Europa med bättre kvalifikationer av lån och krediter än t ex Storbritannien och USA.

Banksektorn har bl a den starka ekonomiska tillväxten i Spanien under de senaste åren att tacka för. Andra viktiga faktorer är den politiska kontrollen att hålla nere inflationen och ränteutvecklingen. Dessa tendenser håller i sig och gör de spanska bankerna starka inför ett gemensamt Europa.

Bland de tio största bankerna i Europa räknas Banco Santander och Central Hispano som genom en fusion i början av året nu hör till de riktigt stora och Banco Bilbao Vizcaya finns också med på listan.

De stora spanska bankerna har länge expanderat i Syd o Latinamerika och letar efter nya allierade på den europeiska marknaden för att stärka sina internationella positioner.

Spanien har flest antal bankfilialer per invånare i Europa. Relationen mellan bankpersonal och kunder har varit direkt och personlig Nu satsar bankerna istället på färre filialer och bankteknologi med alternativa kanaler som Internet, telefonservice etc.

Spanjorerna har accepterat denna förändring relativt lätt. 1998 hade bankernas telefonservice 5 miljoner kunder och Internetkunderna ökade under samma tid från 80.000 till 380.000. Inför dessa snabba resultat satsar naturligtvis hela bankväsendet på att erbjuda modernitet, teknologi, service och nya sofistikerade investeringsmöjligheter till sina kunder.
Samma produkter och servicekanaler erbjuds naturligtvis även de utländska kunderna. Internet och telefonservice finns att få på engelska och erbjuds oftast utan extra kostnad till kunden. Normalt är att både checkhäfte och direktdebiteringar av räkningar via konto kostnadsfritt.

Typ av bankkonton

En person som är skriven i Spanien kan ha samma typ av bankkonton fonder, aktier, kapitalkonton, lån – krediter e t c och på samma villkor som en spansk medborgare.

Även en sk icke resident, kan öppna bankkonto, investera i fonder, aktier, såväl på spansk som annan internationell börsmarknad. Konton kan öppnas i Euro, svenska kronor, eller annan önskad valuta.

Även lån för husköp ges till icke residenta och utlåningsräntan är något lägre än i Sverige – ca 4 procent. Ränteläget baseras på Euron eftersom den är den officiella valutan i Spanien sedan 1.1 1999.

De flesta spanska banker finansierar mellan 50 och 60 procent av köpeskillingen för icke residenta och större procentsatser för residenta. Några topplån eller ett andra hypotekslån är dock mycket sällsynt.

Med dagens nya bankteknologi är det alltså inga problem att på distans följa sina investeringar i aktier, fonder eller kapitalkonton, ge order om att köpa eller sälja värdepapper, beordra en banköverföring, eller helt enkelt kontrollera att räkningar blir betalda.

Kontotyperna på spanska banker är i stort sett de samma som vi är vana vid i Sverige. Har du större belopp som du vill sätta på banken skall du alltid ta reda på vilket konto som ger den bästa ränta. Glöm dock inte bort att högre ränta kräver längre bindningstid och därmed längre uppsägningstid.

Du bör noga tänka igenom hur du önskar använda dina pengar i framtiden och alltid se till att du alltid har en visst belopp på ett vanligt checkkonto där samtliga tillgångar alltid är disponibla för dig.

Spanska banker

Det spanska banksystemet har sedan mitten på 80-talet börjat moderniseras. I och med Spaniens inträde i EG (EU) tilläts utländska banker att bedriva bankverksamhet i Spanien. Man befarade att konkurrensen skulle bli stor och att många spanska banker skulle bli uppköpta eller slås ut. Arbetslagstiftning och kulturkrockar medförde dock att de utländska bankerna i början hade det svårt.

De stora spanska bankerna, som dåvarande Banco Santander och BBV, satt inte stillatigande och tittade utan tog lärdom av framför allt amerikanska banker. Alla har vi väl upplevt rökridån och den till synes bristande effektivitet som brukade genomsyra spanska banklokaler. Detta håller radikalt på att förändas. Den unga generationen spanjorer är ofta utbildade utomlands och ”mañanatänkandet” håller så smått på att försvinna.

En bidragande orsak är nog den relativt höga arbetslösheten som medför att man får anstränga sig lite extra för att få behålla sitt arbete. För några år sedan, innan arbetslagstiftningen ändrades, var det nästan omöjligt att avskeda någon. Detta berodde främst på att avgångsvederlagen var skyhöga. Det finns både affärsbanker och sparbanker (cajas de ahorro). Skillnaden är att de sistnämnda inte behöver vara vinstgivande.

Spanska banker lista

 • Santander
 • BBVA
 • Caixabank
 • Bankia
 • Sabadell
 • Bankinter
 • Unicaja
 • Ibercaja
 • Kutxabank
 • Abanca
 • Liberbank

Internationella banker i Spanien

Banker specialiserade inom sk. Private Banking, kan ge professionell rådgivning och en effektiv service för såväl privatpersoner som företag. Oftast får du din egen personliga rådgivare som tillsammans med dig kan arbeta fram en personligt anpassad portfölj bestående av ex.vis aktier, fonder eller räntebärande produkter.

Du får genom banken tillgång till ett ofta världsomfattande kontorsnät och ett komplett sortiment av internationella investeringsprodukter. Dessa banker kan oftast, utöver investeringsrådgivning, kapitalförvaltning etc, även erbjuda övrig bankservice såsom konton för autogiro och lån.