Sjukvård i Spanien

Vad händer om du blir sjuk i Spanien?

I första hand beror det naturligtvis på om du är här tillfälligt, om du är pensionär, om du har residencia eller om du har ett arbete i Spanien. Om du inte arbetar eller är egen företagare i Spanien är förutsättningen att du har ett intyg med dig från Försäkringskassan i Sverige som visar att du har en svensk sjukförsäkring, d.v.s. är ansluten till svensk försäkringskassa.

I första hand beror det naturligtvis på om du är här tillfälligt, om du är pensionär, om du har residencia eller om du har ett arbete i Spanien. Om du inte arbetar eller är egen företagare i Spanien är förutsättningen att du har ett intyg med dig från Försäkringskassan i Sverige som visar att du har en svensk sjukförsäkring, d.v.s. är ansluten till svensk försäkringskassa.
För att då få rätt till fri spansk sjukvård enligt EU-bestämmelserna krävs att någon av följande tre blanketter används.

Observera att samtliga E-blanketter gäller endast för icke residenta svenskar. Om du inte betalar spansk socialförsäkring eller är svensk medborgare med statlig pension från Sverige måste du normalt ha en privat sjukförsäkring som måste presenteras när du söker residencia. Utan det får du inte uppehållstillstånd i Spanien.

Över 99 % av den spanska befolkningen, inklusive pensionerade svenskar med residencia är anslutna till den statliga spanska försäkringskassan. Låt oss titta på de olika situationerna som kan uppkomma när du reser på tillfälligt besök eller flyttat ut från Sverige för gott och fått uppehållstillstånd i Spanien och söker läkare, insjuknar eller måste opereras. Vart skall du vända dig och hur fungerar spanska läkare och sjukhus. Kan du få privat vård från någon skandinavisk läkare inom ramen för socialförsäkringen?

Spansk sjukvård – bättre än sitt rykte!

Sjukvården i Spanien har utvecklats enormt under de senaste tio-femton åren och idag finns absolut ingen anledning att betrakta den spanska sjukvården som dålig. Under de senaste tio åren har otroliga förbättringar gjorts inom spansk sjukvård. Nya moderna sjukhus har byggts med den mest högteknologiska utrustning som går att köpa för pengar.

Läkarutbildningen har förbättrats och bland den nya generationen läkare och sjuksköterskor talar till och med en del engelska. Förståelsen för patientens situation har framtonats och blivit mer lik den vi är vana vid från norra Europa.
Att sjukvården i Spanien är bra kan kanske också indikeras av att spanjorerna själva lever länge. Medellivslängden är för kvinnor 80,3 år och för män 73,2. För kvinnor är det den högsta siffran i Europa efter Frankrike som har 80,7 år och för männen är det tredje plats efter Grekland 74,2 år och Beneluxländerna 73,7.

Förekomsten av hjärtproblem är bland de lägsta i hela världen och det anses allmänt bero på deras kostvanor, den s.k. Medelhavsdieten med mycket vitlök, grönsaker, fisk, olivolja och rött vin.

Däremot har spanjorerna en hög förekomst av leverproblem och andra orsaker som kommer från för hög alkoholkonsumtion. Sjukdomar från rökningen är också ett problem och Spanien rankas trea i Europa när det gäller antalet rökare.
Det som är mindre bra i den spanska sjukvården är tveklöst vårdomsorgen och eftervården. Den är klart under den standard vi är vana vid från Sverige där vi lägger rätt mycket vikt vid vad som händer med patienten under sjukhusvistelsen och när patienten har sänts hem. Men även här har stora förbättringar gjorts under 90-talet och nivån börjar närma sig den nordeuropeiska standarden.

Sjukvård som turist

Om du reser till Spanien på semester eller för annan kortare vistelse, kan du erhålla sjukvård i Spanien på två olika sätt:
Genom din svenska hemförsäkring om den innehåller en resesjukförsäkring.
Svensk sjukförsäkring som gäller även i Spanien under vissa förutsättningar.

Din svenska hemförsäkring

De flesta svenska hemförsäkringar har ett inbygd reseförsäkring som ger dig fri eller subventionerad sjukvård vid akuta sjukdomar under din vistelse i Spanien. Du bör alltså kolla ditt försäkringsbrev eller kontakta försäkringsbolaget före avresan. Finns ej detta skydd kan du ta en tillfällig reseförsäkring för den tid du tänker stanna i Spanien.

Normalregeln i en svenska hemförsäkring är att reseförsäkringen gäller under en begränsad tid, t.ex 3 månader, och då kan den kompletteras med en spansk privat sjukförsäkring. Den spanska försäkringen kan dock endast tecknas på helt år.

Svenska Försäkringskassan

Som ansluten till svensk försäkringskassa, vilket alla svenskar automatiskt blir vid 16 års ålder, kan du “exportera” dessa förmånar till Spanien och då gäller din svenska sjukförsäkring även i Spanien (och alla andra länder inom EU) under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar.

Blanketten som du får, efter ansökan hos din lokala försäkringskassa, heter E-111 och den ger dig rätt till akut vård vid tillfällig vistelse i Spanien både om du är pensionärer eller ej. Med kortare vistelse menas att du är borta mindre än 12 månader. Detta kan innebära semesterresa, affärsresa, vid studier eller en vistelse i din spanska bostad under vinterhalvåret.
Enligt EU:s bestämmelser ska E-111 gälla i 12 månader men spanska myndigheter envisas många gånger med att kräva förnyelse efter 3 månader. Detta är fel och du bör påpeka detta.

Blir du under vistelsen i Spanien akut sjuk får du fri akutvård (dock ej för tidigare kända sjukdomar) för dig själv och för dom som är ekonomiskt beroende av dig, kan t ex vara din fru eller dina barn. Vidare får du 40 % rabatt på alla mediciner som är utskriva av en läkare som tillhör Seguridad Social, det spanska sjukförsäkringsystemet. Det går alltså inte att få ersättning för mediciner som skrivits ut av en privatpraktiserande läkare oavsett nationalitet om han inte tillhör Seguridad Social. Tidigare hade pensionärer mediciner helt gratis.

Om du inte visar denna blankett för den spanska läkaren finns det risk att du får betala kostnaden själv. Att visa upp originalet och lämna över en fotokopia brukar räcka.
Glöm inte bort att det gäller bara vid akutvård för ej tidigare kända sjukdomar. Dvs. lider du av diabetes sedan många år och får ett akut diabetesanfall under vistelsen i Spanien så får du inte fri sjukvård genom att uppvisa denna blankett.

Ett benbrott räknas självklart som akut men att ta bort gipset efter åtta veckor är inte akut och det får du betala själv. Även om det är en följd av benbrottet. Akutvården, enligt blankett E-111, gäller endast på de statliga sjukhusen och hälsocentralerna vilket utesluter möjligheten att kostnadsfritt besöka någon skandinavisk privatläkare på orten.

Bli ansluten till spanska försäkringskassan

Oavsett om du är pensionär eller inte kommer följande att hända efter att du presenterat dina E-dokument till spanska försäkringskassan.

Från INSS kommer efter en viss tid (räkna med två eller tre månader) ett bevis på att du är ansluten till den spanska sjukförsäkringen (Afiliación a la Seguridad Social) och du får ditt sjukförsäkringskort (Cartilla), en uppställning över läkarmottagningar och sjukhus samt en allmän information om service och kostnader.

Normalt på medlemskortet finns också information om den lokala vårdcentralen (Centro de Salud) där du kan få öppen vård samt i bästa fall också namnet på din personliga läkare. Om du ej får en läkare tilldelat så går du till den lokala vårdcentralen du tillhör och visar upp ditt sjukförsäkringskort och därefter tilldelas du en “husläkare”.

Där kan du också begära att få ett patientkort – Tarjeta Sanitaria – liknande dom vi har i Sverige. Nu ingår du i den spanska statens hälsovårdssystem och har nu samma rätt till sjukhusvård som en spanjor.

Som pensionär är vården gratis och mediciner subventionerade och är man ej pensinonär betalar man, precis som i Sverige, en del av läkemedelskostanden själv. Det får spanjorerna också göra.

Sjukvård i Spanien för residenta svenskar som ej arbetar

För svenskar (ej pensionärer) som söker och får permanent uppehållstillstånd i Spanien utan att arbeta krävs normalt en privat sjukförsäkring för att få en s k residencia.

Anmäler man sig som utflyttad vid avresan från Sverige blir man automatiskt av med svenska sjukvårdsförmåner och kan inte använda sig av t ex blankett E 111 i Spanien. Då är det viktigt att omedelbart vid ankomsten till Spanien skaffa en privat sjukförsäkring. Om du ej vill residencia direkt vid ankomsten till Spanien bör du ej anmäla dig som utflyttad till Försäkringskassan. Istället använder du blankett E 111 som gäller under ett år och du får fri akutvård i Spanien.
Alla svenska pensionärer (och deras familjer) som har statlig pension i Sverige har rätt till full sjukvård och subventionerade mediciner i Spanien under förutsättning att de har visat upp nödvändig dokumentation från hemlandet.

Blankett E 121 används av pensionärer som har eller tänker ansöka om permanent uppehållstillstånd (residencia) i Spanien eller av icke pensionärer som uppbär någon form av invaliditetspension. Med denna blankett från Försäkringskassan i Sverige överför du din svenska sjukförsäkring till det spanska sjukförsäkringssystemet och får en total sjukservice inklusive behandling av kroniska sjukdomar.

Du bör gå till ditt lokalkontor och hämta den minst en månad innan flyttningen. Därefter skall den sändas ifylld, per post eller vid personligt besök, till den spanska Försäkringskassan, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sänd också med en fotokopia av ditt pass. Glöm inte att ta en fotokopia till dig själv och att datera den.

Sjukvård för arbetstagare och egna företagare

För dig som flyttar till Spanien för att arbeta eller starta eget företag behövs inte någon blankett från Sverige eftersom du blir automatiskt medlem av det spanska sjukförsäkringssystemet när du söker residencia för att arbeta.
Om du är anställd eller arbetar som egen företagare är det precis som i Sverige. Du betalar varje månad en del av din skatt till den spanska försäkringskassan. Är du anställd betalar din arbetsgivare och som egen företagare gör du själv fysiskt inbetalningarna. Då har också din familj samma skydd som du. Om du betalar spansk socialförsäkring (Seguridad Social) har du och din familj rätt till fri eller subventionerad medicinsk vård som en spansk medborgare. Tandvård ingår ej i Seguridad Social och du får sjäv betala kostnaden om det inte rör sig om en olycka där tänderna skadats. Statsanställda i Spanien får tandläkarräkningen återbetald efter ett år med en självrisk på 20 %. Vidare får du 40 % rabatt på alla mediciner som är utskriva av en sjukhusläkare. Behöver du glasögon kan du gratis få en ögontest och ett recept för rätt styrka på galsögonen. Du får själv betala för bågarna och själva glasen.